Kumple z Dżungli

kino atrakcje huszczaKino plenerowe dzieciom
Kumple z Dżungli
8.08.2018 r. godz. 20.30
Boisko przy Szkole Podstawowej w Huszczy