Jak rodziła się niepodległość w Lubence

historykW sobotni wieczór 27.10. 2018 w Lubence odbyło się spotkanie o tematyce historycznej. Spotkanie rozpoczęło się rozmową z dr Romualdem Szudejko - tematem przewodnim było „Jak rodziła się niepodległość w Lubence”. Uczestnicy spotkania poznali losy swoich przodków.
Lubenka była szczególnie ciężko doświadczona za czasów zaborów, wioska była do połowy spalona, przez jedną zimę stacjonowało tam wojsko kozackie siejąc we wsi spustoszenie; dużo rodzin zostało wywiezionych w głąb Rosji za to, że nie chcieli chodzić do kościoła prawosławnego, część z nich powróciła do Lubenki i mieszkali tu do lat 80-tych. W setną rocznicę odzyskania niepodległości jaka przypada w tym roku, wspominaliśmy losy dziadków, pradziadków, sąsiadów z Lubenki to za ich czasów rodziła się nasza wolność. Wieczór zakończyło ognisko przygotowane przez młodzież. Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie Grabarka jako jedno z działań w ramach projektu „ Z tradycją i folklorem w Lubenca” pozyskanego od Wójta Gminy Łomazy. Szczególne podziękowania składamy panu Romualdowi Szudejko za bardzo ciekawą prezentację losów Lubenki.