Powiatowy festiwal pieśni patriotycznej

TUCZNA 2018 KANON ODBIÓR NAGRODYDnia 18 listopada Chór KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego nauczyciela muzyki w Zespole Szkół w Łomazach i zespół ŚPIEWAM BO LUBIĘ pod kierunkiem Arkadiusza Saczuka instruktora muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęły I miejsca w swoich kategoriach podczas XVIII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej.

TUCZNA 2018Zmagania zespołów oceniało profesjonalne jury – aktorzy Teatru Muzycznego w Lublinie. Jury podkreśliło profesjonalizm przygotowania KANONU i ŚPIEWAM BO LUBIĘ. Chór kanon wykonał własne kompozycje dyrygenta: „Przysięgę” do słów M. Konopnickiej i „Gawendę o miłości ziemi ojczystej” do tekstu W. Szymborskiej. Zespół Śpiewam bo lubię zaprezentował kompozycję Ryszarda Bieleckiego pt. „Dom” oraz „Rapsod o pułkowniku Lisie – Kuli”.TUCZNA KANON 2018