IX BIALSKA LIGA SZACHOWA W ŁOMAZACH

liga szachowaW dniu 01.12.2018 w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbył się jeden z kilku tegorocznych turniejów IX Bialskiej Ligi Szachowej. Głównym organizatorem tych rozgrywek jest Bialski Regionalny Związek Szachowy. Rozgrywki szachowe w naszej miejscowości współorganizowali:

- Marek Uściński, radny powiatu bialskiego,
- Bogumiła Wińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach,
- Marek Prokopiuk, Prezes Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach,
- Marta Bednaruk-Bańkowska, z-ca Prezesa Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach.

 W rozgrywkach uczestniczyło około 100 miłośników gry w szachy w wieku od sześciu do osiemnastu lat. Odwiedzili nas gracze z wielu miejscowości. Rozgrywki przeprowadzono w kilku kategoriach: dziewczęta klas I - II szkoła podstawowa, chłopcy klas I - II szkoła podstawowa, dziewczęta klas III - VI szkoła podstawowa, chłopcy klas III - VI szkoła podstawowa, dziewczęta klas VII - VIII szkoły podstawowej + gimnazjum, chłopcy klas VII - VIII szkoły podstawowej + gimnazjum, dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne, chłopcy szkoły ponadgimnazjalne. Zespół Szkół w Łomazach reprezentowało dwunastu uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

Trzech najlepszych szachistów w każdej kategorii nagrodzonych zostało pamiątkowymi medalami, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Medale i dyplomy wręczali: Marek Uściński - radny powiatu bialskiego i Tadeusz Węgrzyniak, Prezes Zarządu Bialskiego Regionalnego Związku Szachowego, sędzia zawodów.
Sportowej rywalizacji towarzyszyła przyjacielska atmosfera. Były gorące napoje i ciepły posiłek dla wszystkich.
Do zobaczenia za rok.

Galeria