Aktywny samorzad

pfronPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w dwóch cyklach:
I. od 4 marca do 30 marca 2019r. – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019
II. od 2 września do 10 października 2019r. – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019.

http://www.pcpr.powiatbialski.pl