Bitwa Regionów

Bitwa regionówBitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem przedsięwzięcia jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski, wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.


„Bitwa regionów” przeprowadzona będzie w trzech etapach:
- I etap: zgłoszenie Zespołu do Etapu I (wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną). Do Etapu Il może być wyłonionych od 6 do 10 Zespołów z danego województwa. O zakwalifikowaniu do Etapu II każdy Zespół zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez właściwy OT KOWR w terminie do dnia 15.04.2019 r.


Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br. Informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bitwaregionow.pl


- II etap Półfinał Konkursu odbędzie się na poziomie wojewódzkim i będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu I Zespoły, potrawy konkursowej. II Etap Półfinału Konkursu „Bitwa Regionów” w województwie lubelskim odbędzie się 22 czerwca 2019 roku w Nałęczowie podczas wydarzenia „Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej”. Jeden Zespół z każdego województwa, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisje Konkursowe zostanie zakwalifikowany do Etapu III.


- III etap Finał Konkursu będzie polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu, przez wyłonione w ramach Etapu II Zespoły, potrawy konkursowej podczas targów „Smaki regionów' organizowanych w Poznaniu w dniach 28-29.09.2019 r. (dokładna data przygotowania i prezentacji potrawy konkursowej zostanie podana w późniejszym terminie). W trakcie Półfinału i Finału Konkursu Organizator: pokryje koszty produktów potrzebnych do przygotowania dania konkursowego w maksymalnej kwocie 300,00 (trzysta) złotych brutto na jeden Zespół, na potrzeby Etapu II i Etapu III, na podstawie faktur lub rachunków.

Na półfinale i finale konkursu wręczane będą cenne nagrody.
Tegoroczna Bitwa regionów to już V edycja konkursu! Konkurs cieszy się coraz większą popularnością i uzyskał już rangę konkursu ogólnopolskiego. Podczas półfinału i finału konkursu istnieje możliwość sprzedaży swoich produktów na stoiskach wystawienniczych.