Nabór ankiet dotyczących budowy instalacji solarnych

lomazySzanowni Państwo! Gmina Łomazy zamierza podjąć staranie o uzyskanie dofinansowania projektu związanego z budową instalacji służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji i urządzeń i w tej właśnie części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gminy Łomazy, którzy zgłoszą chęć zainstalowania instalacji kolektorów słonecznych na swojej posesji.

Wójt Gminy Łomazy informuje, że w dniach od 2 kwietnia 2019r. do dnia 31 maja 2019r. będzie prowadzony nabór Ankiet badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – instalacji kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.


UWAGA!
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie od 2 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. (w godz. od 7:30 do 15:30) złożyć wypełnioną Ankietę uczestnictwa w Urzędzie Gminy Łomazy.

Wójt Gminy Łomazy
/-/ Jerzy Czyżewski

Ankieta