Szkolenie BHP w rolnictwie

lomazyUrząd Gminy Łomazy informuje, że szkolenie organizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „ REGIONY” „BHP w rolnictwie odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia.
Dokładny termin szkolenia zostanie podany na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu oraz drogą sms.
Zapisy rolników u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy w Łomazach pod numerem tel. (83) 3417076