WYPOCZYNEK DLA DZIECI OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS LATO 2019

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje z dopłatą 750 zł /osobę, wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS.

Dla dzieci rolników pow. bialskiego proponowany jest turnus:
- nad morzem w dniach 23.06.-03.07.2019r Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „SAWA” w Stegnie, ul. Wczasowa 6.
- w górach w terminie 19.-29.08.2019r. Dom Wypoczynkowy „ U JĘDRKA i HANI,” 34-500 Zakopane, os. Rybkówka 1.

Warunki uczestnictwa
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu).);
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika;
- kopia wpłaty 550 zł na konto w Santander Bank Polska S.A, nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 ( z adnotacją: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek LATO 2019);
Pełnomocnikiem Związku na pow. bialski jest Pani Elżbieta Sokołowska , Kierownik GOK Wisznice, tel. 668097474.

Oferta wypoczynku