Ogłoszenie w sprawie szacowania strat spowodowanych m. in. przymrozkami wiosennymi

lomazyWójt Gminy Łomazy przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Łomazy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłocznie, po wystąpieniu ww. zjawiska. Szczegółowe informacje tel.: 833417076