Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Łomazy

wóz asenizacyjnyUrząd Gminy Łomazy informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. istnieje możliwość zamówienia usługi dotyczącej wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Łomazy. Stawka za ścieki wynosi 5,30 zł netto/m3 + opłata za wywóz nieczystości w zależności od miejscowości.

Określa się następujące stawki za wywóz i utylizację nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Łomazach:
1) miejscowości położone do 5 km od siedziby Urzędu Gminy - Łomazy, Jusaki-Zarzeka, Lubenka, Szymanowo – 100 zł brutto + ilość m3 ścieków,
2) miejscowości położone od 5 km do 10 km od siedziby Urzędu Gminy - Bielany, Dubów, Kozły, Krasówka, Studzianka – 144 zł brutto + ilość m3 ścieków,
3) miejscowości położone powyżej 10 km od siedziby Urzędu Gminy – Burwin, Huszcza Druga, Huszcza Pierwsza, Kopytnik, Korczówka, Koszoły, Stasiówka, Wola Dubowska, Wólka Korczowska – 232 zł brutto + ilość m3 ścieków.

Wóz asenizacyjny ma pojemność 9000 litrów


Zgłoszenia odbioru prosimy kierować do pracownika ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Łomazy, pod numerem tel. 83 341 70 76 w godzinach pracy urzędu.