Otwarcie nowo wybudowanej drogi gminnej w Dubowie.

Otwarcie drogi w Dubowie127 sierpnia 2019 roku oddano oficjalnie do użytku 1,3 km nowej, asfaltowej drogi w Dubowie. Droga gminna o numerze 101326L została wybudowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały pozyskane przez Gminę Łomazy.

 

Wartość projektu to 1.393.936,25 zł w tym dofinansowanie 696.968,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą kwotę gmina Łomazy dołożyła z własnego budżetu. Prace były wykonane przez PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej. Inspektorem nadzoru była firma Investcom Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.


Droga gminna nazywana przez mieszkańców "Drogą Kosa" jest używana przez blisko 30 rodzin oraz rolników dojeżdżających do pól, prowadzi w stronę Dokudowa. Przez ostatnie lata była utwardzona żużlem oraz rapą. Warto zaznaczyć, że w 2017 roku mieszkańcy przeznaczyli pieniądze w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi, dzięki czemu gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na inwestycję.

Otwarcie drogi w Dubowie


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicewojewoda Robert Gmitruczuk, wójt gminy Jerzy Czyżewski, przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Łomazy Ireneusz Korszeń, radny z Dubowa Kamil Frączek, sołtys Dubowa Krystyna Stankiewicz, ks. proboszcz Tadeusz Tomasiuk, wykonawca Marian Wojtiuk firma Transbet, inspektor nadzoru Waldemar Malesa i Dariusz Borowski z firmy Investcom oraz mieszkańcy Dubowa.


W tym roku w Gminie Łomazy udało się już też przy współpracy z Powiatem Bialskim wyremontować trzy odcinki dróg powiatowych. Zadania te były sfinansowane w połowie przez powiat bialski i połowie przez gminę Łomazy. Wyremontowano odcinki dróg asfaltowych w Jusakach-Zarzece, na trasie z Dubowa do Dokudowa oraz odcinek Szymanowo – Lubenka w stronę Huszczy.