Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego, w ramach którego Uczestnicy Projektu starać się mogą o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

www.fundacja.lublin.pl