Pracuję u siebie II

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie II”. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 20 do 30 września 2019 roku w godzinach od 8:00 do 14:00:
 - w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-035 Lublin, II p, pok. 203, tel. 81 710 19 00, 516283460,

 - w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32,

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Więcej na stronie projektu