Zmiana rachunku bankowego za opłatę śmieciową

lomazyUWAGA !!!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 98 8037 0008 0003 2072 2000 0450.


Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.
Wszystkie opłaty stanowiące dochód Gminy Łomazy przyjmowane są, tak jak dotychczas w kasie Urzędu Gminy Łomazy.