Nabór na przydomowe oczyszczalnie ścieków

lomazyGmina Łomazy informuje, że od dnia 7 października 2019 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łomazy do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.


Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za ścieki, wywóz śmieci itp.


Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

Warunki udziału w projekcie
 
Deklaracja