INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Komunalnik" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że z dniem 15 listopada 2019 roku wstrzymuje czasowo przyjmowanie oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK o kodzie 20 03 07 (tj. wersalki, meble itp.) do odwołania. Powodem tego jest wstrzymanie przyjęcia ww. odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej przy ul. Ekologicznej 1. od miesiąca sierpnia br. pomimo zawartej umowy.

W momencie ustąpienia trudności związanych z zagospodarowaniem tych odpadów Spółka niezwłocznie powiadomi Urząd Gminy w celu przekazania informacji mieszkańcom.

 

Z poważaniem

Zarząd P.W. "Komunalnik" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

ul. Al.Jana Pawła II 33, 21- 500 Biała Podlaska

Pismo