Służba Przygotowawcza

zolnierzW związku z prowadzonym naborem do Służby Przygotowawczej w korpusie szeregowych na styczeń 2020 roku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej zaprasza osoby zainteresowane odbyciem ww. ochotniczej formy czynnej służby wojskowej do składania wniosków o powołanie do Służby Przygotowawczej.


Oferta jest skierowana do osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym.
Ważną informacją jest fakt planowanego formowania w najbliższym okresie czasu jednostek wojskowych w Białej Podlaskiej, a tym samym możliwością po odbyciu Służby Przygotowawczej ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, w tym również w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje:

tel. 261 182 421, 261 182 424
www.wkubialapodlaska.wp.mil.pl
www.facebook.com/WKUBialaPodlaska/