Świętowali 15-lecie działalności

lsr15Zrzeszyli się, by promować gminę. Choć, jak sami przyznają, początki nie były łatwe, śmiało mówią, że było warto. Dziś są prężnie działającym stowarzyszeniem, które nie boi się nowych wyzwań. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju obchodziło 15-lecie istnienia.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 12 października w łomaskiej remizie strażackiej. Wśród gości znaleźli się członkowie stowarzyszenia, lokalne władze, sponsorzy oraz przyjaciele stowarzyszenia. Wydarzenie uświetnił zespół „Śpiewam bo lubię”. – Dziś wspominamy osoby, które odeszły, a zaangażowały się w tworzenie i funkcjonowanie klubu na samym początku. Byli to Romuald Kulawiec, ówczesny radny powiatu bialskiego oraz Marian Szudejko, pierwszy Prezes stowarzyszenia oraz redaktor „Łomaskich Stron” Stanisław Hryniewicz – mówiła obecna pani prezes Lucyna Kamińska. Nad statutem stowarzyszenia w 2004 r. pracowali dyrektor GOK-u Ryszard Bielecki, przedstawiciel organizacji sportowej Marian Żelisko oraz sekretarz gminy Marianna Łojewska. Mieczysław Trochimiuk i Romuald Szudejko. Warto dodać, że inicjatywę wsparł ówczesny wójt Waldemar Droździuk – podkreśla Kamińska.

lsr15 2

– Na pomysł utworzenia stowarzyszenia wpadłem pod wpływem szkoleń, które odbywały się na terenie województwa lubelskiego. Byłem pod wrażeniem pozytywnych działań, jakie podejmowały tamtejsze stowarzyszenia. Chciałem promować gminę i zaangażować w to lokalną społeczność. Okazało się, że jest grupa ludzi, której spodobał się mój pomysł. 16 marca 2004 r. zostało zorganizowane zebranie organizacyjne, na które przybyły 33 osoby. Wybrano wtedy osoby do opracowania projektu statutu stowarzyszenia. Byli to: Mieczysław Trochimiuk, Romuald Szudejko, Marianna Łojewska, Romuald Kulawiec oraz ja – opowiada inicjator powstania stowarzyszenia Ryszard Bielecki. 15 dni później w łomaskim domu kultury odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia. 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Lublinie wpisał do krajowego rejestru sądowego Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju – dodaje. Marianna Łojewska wspomina, że rejestrowanie stowarzyszenia było dla nich nowością i uczyli się na błędach. Zdarzało się nieraz, że dokumenty np. do sądu czy urzędu skarbowego, trzeba było wypełniać i wysyłać kilka razy. – Dokumenty pisaliśmy na maszynie do pisania. Nie było internetu, mejli, dlatego zarejestrowanie stowarzyszenia trwało kilka miesięcy. Robiliśmy to społecznie, po pracy, wspólnymi siłami – podkreśla Łojewska.

lsr15 3

Członkowie stowarzyszenia z okazji jubileuszu przyjęli życzenia, m.in. od radnego powiatu bialskiego Marka Uścińskiego, dyrektor łomaskiej biblioteki Agaty Chwalewskiej, dyrektor zespołu placówek oświatowych Bogumiły Wińskiej, Piotra Raczyńskiego i Ireny Derlukiewicz, członków zespołu „Śpiewam bo lubię”, wójta Jerzego Czyżewskiego oraz przewodniczącego rady gminy Andrzeja Wińskiego oraz Krzysztofa Łojewskiego - dyrektora Banku Spółdzielczego w Łomazach. – Niech te 15 lat waszej pracy, doświadczenia i działalności będzie inspiracją na kolejne lata. Dziś, podobnie jak przez 15 lat, lokalne społeczeństwo może się integrować i za to wam dziękuję – mówił Czyżewski. Podczas sobotniej uroczystości podziękowano członkom i przyjaciołom oraz sponsorom za wsparcie i trud włożony w funkcjonowanie stowarzyszenia. Wydarzenie uświetnił występ zespołu „Śpiewam bo lubię”. Gościom przygrywał Paweł Tokarski i Igor Majewski. Organizatorzy oprócz suto zastawionych stołów przygotowali też słodką niespodziankę – tort z napisem „15 lat!”. Wesoła biesiada z nutą sentymentu trwała do rana.lsr 15

Galeria