Zakup sprzętu MDP

mdp5000Na przełomie listopada i grudnia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Dubowa, Huszczy, Korczówki i Łomaz w ramach rządowego programu „5000 plus”, którego beneficjentem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji solidarnie postanowiły przeznaczyć fundusze im należne na zakup sprzętu sportowego dla swoich następców-młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy.

W ramach tego projektu został zakupiony za kwotę 15902,67 zł tor przeszkód Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Na zakup elementów toru poszczególne jednostki przeznaczyły nw. kwoty:
- OSP Dubów - 4974,12 zł,
- OSP Huszcza - 4913,85 zł,
- OSP Korczówka - 4993,80 zł,
- OSP Łomazy - 1020,90 zł.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Łomazy trenowane przez Pana Andrzeja Wińskiego z OSP Łomazy i Pana Ireneusza Korszenia od kilkunastu lat zajmują czołowe lokaty na zawodach MDP różnej rangi. Od wielu lat problemem w naszej gminie była baza treningowa. Dzięki inicjatywie starszych druhów z OSP nowy tor przeszkód będzie służył MDP z gminy Łomazy.