OZE - farmy fotowoltaiczne

Szanowni Państwo,
w ramach inwestycji w OZE - farmy fotowoltaiczne - poszukujemy gruntu inwestycyjnego spełniających następujące kryteria:

- Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni lub MPZP z przeznaczeniem pod Elektrownie Słoneczne.
- Klasy gruntu IV, V, VI – w przypadku Łąk, Pastwisk musimy sprawdzić czy nie są to grunty organiczne.
- Księga Wieczysta
- Grunty poza terenami chronionymi oraz terenami podmokłymi i zagrożonymi podtopieniami.
- Dostęp do drogi publicznej.
- Działki niezalesione min. 2 ha – w odległości 50 metrów od wschodu, południa, zachodu nie może być przeszkód powodujących zacienienie.
- Szerokość w linii wschód – zachód – minimum 60 metrów.
Dodatkowym atutem będzie linia SN (średniego napięcia)– w odległości 500 metrów – dostęp do linii maksymalnie przez 1 działkę Wydzierżawiającego oraz drogami publicznymi. Maksymalnie 2 lokalizacje do jednej linii

Właściciel działki, która spełni kryteria, zostanie podpisna Umowa Dzierżawy pod inwestycję do dnia 17.01.2020 i zostanie zrealizowana na niej inwestycja otrzyma premię w wysokości 10 tys. złotych w momencie rozpoczęcia inwestycji.

Jeśli Państwa działka spełnia kryteria zapraszam do kontaktu: Piotr Włodarczyk, 517 116 222