Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

lomazyOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Ogłoszenie
Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej