Gospodarka Odpadami Komunalnymi

lomazyUWAGA !!!

14 stycznia 2020r w miejscowości Łomazy oraz 16 stycznia w pozostałych sołectwach będzie odbiór niesegregowanych odpadów dla mieszkańców, którzy oddawali odpady zmieszane według deklaracji z 2019 r.