Składowania materiałów wielogabarytowych

Herb Gminy ŁomazyWójt Gminy Łomazy przypomina o zakazie składowania materiałów wielogabarytowych, rozbiórkowych i innych na dawnym terenie PSZOK przy ulicy Robotniczej w Łomazach (za budynkiem OSP).
Nie dopuszczalne jest pozostawianie odpadów pod bramą wjazdową i ogrodzeniem dawnego punktu.

Obiekt jest monitorowany i wobec osób składujących w taki sposób odpady zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy SZEŚĆ RAZY W ROKU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM w godz. 8.00-13.00 NA TERENIE DAWNEJ BAZY SKR przy ul. Rolniczej 2.


Terminy odbioru odpadów: 24-04-20, 25-06-20, 31-08-2020, 30-10-2020, 29-12-2020r.


Odpady odbierane są przez P.W.”Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w podanych terminach w godzinach od 8:00 do 13:00.