WYPOCZYNEK DLA DZIECI OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS WAKACJE 2020

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS.

 

Dla dzieci rolników powiatu bialskiego proponowany jest turnus:

 

- NAD MORZEM w Łazach, Ośrodek Wypoczynkowy „BOHEMA-OSADA”,
w terminie 01.-10.08.2020 r.
Warunki uczestnictwa
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu).);
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika; ( DANE ADRESOWE DZIECKA ZGODNE Z DANYMI NA ZAŚWIADCZENIU)
- kopia wpłaty 570 zł

 

Koordynatorem wyjazdu na powiat bialski jest Pani Monika Głowacka tel. 507-731-880

 

RAMOWY PROGRAM WYPOCZYNKU DZIECI
1.Zajęcia na świeżym powietrzu, plażowanie, konkursy
2.Gry i zawody sportowe, Park Linowy, Park Wodny;
3.Plażowanie, pływanie pod okiem ratownika;
4.Wyprawy piesze dla poznania walorów Łaz, Jeziora Jamno i Bukowo,
5.Rezerwat Przyrody, Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie;
6.Wycieczki turystyczno-krajoznawcze ( autokarem):
• Zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Latarni Morskiej oraz Portu Morskiego;
• Zwiedzanie Latarni Morskiej w Gąskach;
• Podziwianie ogrodów tematycznych w Dobrzycy;
• Spotkanie z rybakami na przystani rybackiej w Unieściu.
7.Program na popołudnie i wieczór nad morzem;
• Rozmowy o zasadach i wymogach zdrowego stylu życia, odżywiania się, unikania narkotyków, przestrzegania BHP w zagrodzie domowej i w szkole, konkurs plastyczny;
• Spotkania przy ognisku, rywalizacja pomiędzy grupami turnusu; wieczorki taneczne, konkursy śpiewu, urody, zręczności, dobrego zachowania.