Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki

maseczkiW związku z zaistniałą sytuacją oraz zaostrzenia procedur dotyczących higieny, mających na celu walkę z koronawirusem COVID-19 blisko 4000 mieszkańców otrzymało maseczki w ramach akcji "Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki" w gminie Łomazy.

Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie społeczne w akcji Mieszkańcy mieszkańcom szyją maseczki. Akcja była koordynowana przez panią Monikę Głowacką oraz kierownik GOPS Urszulę Najdyhor wraz z pracownikami GOPS.


Materiał do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użycia został zakupiony decyzją Wójta Gminy ze środków budżetu gminy oraz pozyskany od mieszkańców w ramach akcji zorganizowanej przez Próbną Gromadę Zuchową oraz 1 Drużynę Harcerską w Łomazach pn.: „Co kryje szafa babci?”.


W akcję szycia maseczek zaangażowały się: Agnieszka Dorosz, Ewa Przyłucka, Katarzyna Hołownia, Katarzyna Tokarska, Małgorzata Cichocka, Dorota Kowieska, Jolanta Niedźwiedź, Izabela Kowalczyk, Wioletta Świerzbińska, Aneta Wołosowicz, Halina Kowieska, Genowefa Czyżewska, Agnieszka Cybul, Ewa Hołownia, Iwona Jeruzalska. Do akcji przystąpili również pracownicy obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach przy koordynacji pani dyrektor Bogumiły Wińskiej: Maria Welo, Małgorzata Dżyg, Marta Szudejko, Małgorzata Zadrożna, Elżbieta Gierczuk, Marta Bańkowska.

maseczki osoba przy maszynie do szycia


W pierwszej kolejności wolontariuszki rozpoczęły pracę nad szyciem maseczek dla służb gminnych, OSP Łomazy będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz GOPS, które potrzebują zabezpieczenia w środki ochrony osobistej w sytuacjach kryzysowych (akcje ratunkowe, dostarczanie żywności itp.), a następnie dla wszystkich mieszkańców.


Własne środki finansowe na zakup maseczek ochronnych na łączną kwotę blisko 4 tys. zł przeznaczyli Wójt Gminy Jerzy Czyżewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łomazy Andrzejem Wińskim, Wiceprzewodniczący Rady Ireneuszem Korszeniem, radnymi Leszkiem Firysiukiem i Grzegorzem Wysockim.

 

Dodatkowo naszym mieszkańcom uszyli i przesłali bawełniane maseczki zaprzyjaźnieni harcerze z Milanówka.


Na samym początku maseczki były wydawane w Urzędzie Gminy Łomazy. Z czasem, przy zachowaniu środków ostrożności, porzez pracowników urzędu, GOPS, strażaków OSP, sołtysów, radnych oraz ludzi dobrej woli, trafiły do mieszkańców.


Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w akcję roznoszenia maseczek. Sołtysi, którzy włączyli się akcję: Jan Cydejko, Zbigniew Głowacki, Witold Bujalski, Joanna Malewicz, Grzegorz Derlukiewicz, Stanisław Dziobek, Bożena Oniszczuk, Mateusz Michalczuk, Małgorzata Juszczak, Agata Sadowska, Wioleta Świerzbińska, Krystyna Stankiewicz, Konrad Chotkowski. Radni Rady Gminy Łomazy: Andrzej Wiński, Ireneusz Korszeń, Katarzyna Makarewicz, Elżbieta Moszkowska, Kamil Szostakiewicz, Leszek Firysiuk, Kamil Frączek, Grzegorz Wysocki, a także Jerzy Czyżewski, Dariusz Kowalczyk, Renata Krasuska-Adamiak, Krzysztof Filipiuk, Urszula Kurianowicz i Dariusz Uściński.maseczki przekazanie do urzędu

 

Maseczki zostały rozdysponowane zgodnie z liczbą osób zamieszkałych daną nieruchomość w ilości odpowiadającej złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie informujemy osoby, które nie otrzymały maseczki, że istnieje możliwość pozyskania ich w Urzędzie Gminy Łomazy.

Galeria