Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

lomazyKomunikat Wójta Gminy Łomazy w sprawie pomocy przedsiębiorcom ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w okresie epidemii COVID-19.

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa działalności gospodarczej uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

w związku z art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) i w związku z pkt. 22 Komunikatu Komisji (UE) – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID – 19 (2020/C 91 I/01) z 20.03.2020 o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych polegającą na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej, umorzeniu zaległości podatkowej.


Dokumenty, które należy złożyć:
• wniosek o odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej/umorzenie zaległości podatkowej,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
• dokumenty finansowe firmy potwierdzające obniżenie dochodów z powodu epidemii COVID-19 (nie dotyczy przedsiębiorców, których działalność gospodarcza uległa zawieszeniu na czas stanu epidemii) m.in. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub inne dokumenty (np. bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

Wniosek wraz z załącznikami można:
1) złożyć w skrzynce podawczej przed Urzędem Gminy lub
2) przesłać korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy, lub
3) złożyć elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki: /lomazy/skrytka
(wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Referat finansowy - Podatki
Tel.: (83) 341-70-29
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.