27 maja 2020 mija 30 lecie istnienia samorządu terytorialnego

logo 30 lat samorząduSzanowni Państwo,

Od 2000 roku, 27 maja corocznie, obchodzony jest Dzień Samorządowca. Dzień ten upamiętnia pierwsze w pełni wolne wybory do rad gmin w Polsce po II wojnie światowej, które tworzono praktycznie od podstaw zręby lokalnej samorządności. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym.


Przeprowadzona reforma samorządowa oddała głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Rozpoczął się czas poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, wielkich inwestycji – budowy dróg, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych.


Mamy świadomość wielu wyzwań, które stoją przed nami, jak również widzimy szereg niepokojących zjawisk, m.in. migracje wewnętrzne. Samorząd to nie tylko doskonała absorpcja środków unijnych. Na realizację inicjatyw mieszkańców w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki.


Minęło już 30 lat od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego.

sesja rady gminy podziekowania


W gminie Łomazy przez 30 lat obowiązki radnego pełniło 69 radnych, obowiązki sołtysa sprawowało 42 osoby, 4 sołtysów pełniło jednocześnie funkcję radnego. VIII kadencja rady gminy liczy obecnie 15 radnych, kiedy na początku istnienia samorządu w 1990 rada gminy I kadencji liczyła 20 radnych. Przez 30 lat stanowisko wójta pełniły 3 osoby, a urząd gminy mieścił się w 3 siedzibach. Obecnie wszystkie sesje rady gminy są nagrywane i transmitowane, a kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat.

sesja rady gminy radni


Dziękuję radnym, sołtysom z radami sołeckim, pracownikom, jednostkom samorządowym, członkom stowarzyszeń i organizacji, księżom, ale także rolnikom i przedsiębiorcom działającym w gminie Łomazy.

sesja rady gminy radni głosowanieDziękuję za trud, troskę, poświęcenie i działania, które służą naszej społeczności wszystkim osobom pracującym na rzecz mieszkańców naszej gminy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Życzę wszystkim niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, a także powodzenia w realizacji nowych zamierzeń oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

 

Wójt Gminy Łomazy
/-/ Jerzy Czyżewski