Informacja o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych dla powodzian

Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym drobnoustroje zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonellozy i innych chorób. W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Drobnoustroje należy niszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

 

 

 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
Choroby zakaźne związane z powodzią
Woda do picia
Żywność
Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi