Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

soltys lomazy

ZAWIADOMIENIE

W DNIU 28 WRZEŚNIA 2020 ROKU  O GODZ. 18.00

NA POSESJI PAŃSTWA DENEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI JUSAKI-ZARZEKA

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIEMIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JUSAKI-ZARZEKA

W CELU  PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

na kadencję 2019 – 2024

 

oraz rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 rok

 

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zbierze się wymagana 1/5 liczba mieszkańców posiadających prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej wyznacza się ponowny termin zebrania w dniu 28.09.2020 r. o godz. 18.30.

Wójt Gminy

 /-/ Jerzy Czyżewski