Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID – 19 , podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzyma nych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

• poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej
GUS: https://spisrolny.gov.pl.

• telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinią spisową na
numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

spisrolny.gov.pl