Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

LOGO Powszechny Spis Rolny 2020Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r.

Cel konkursu:

rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci, wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

Dla przedszkoli:

domek i ciuchcia,
labirynty magnetyczne,
piankowe klocki,
przewlekanki-nawlekanki.

 

Dla przedszkolaków:

 drobne upominki związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

 

Przedszkolaku! Narysuj swoje wspomnienia lub wyobrażenia na temat spędzania wakacji na wsi. W pracy plastycznej umieść elementy związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Więc informacji znajdą Państwo na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/