Projekt uchwały sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Logo - Marszałek Województwa LubelskiegoMarszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

 

Obwieszczenie