Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach

ul. Małobrzeska 14logo Strażacka Orkiestra w Łomazach
21-532 Łomazy

www.orkiestralomazy.cba.pl

 

Władze orkiestry:

  1. Wojciech Lesiuk - Kapelmistrz 
    tel. 504 100 279
  2. Tadeusz Sawicki - Kierownik
    tel. 694 154 367
  3. Kamil Szostakiewicz - Sekretarz 
    tel. 505 661 201
  4. Józef Hołonowicz - Skarbnik

Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach

Zobacz występ

Historia Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach

Strażacką Orkiestrę Dętą w Łomazach rozpoczęto organizować w listopadzie 1988 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami tego przedsięwzięcia byli miejscowi działacze społeczni: Stanisław Deneko z Jusaków , Feliks Kowaleńko z Łomaz, ówczesny Prezes ZSL w Łomazach- Franciszek Uściński, , komendant gminny Straży Pożarnych - Feliks Zydlewski.

Wielki wkład w powstanie i działalność orkiestry, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym włożył ówczesny proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łomazach ksiądz kanonik Antoni Bubeła.

Kwestią dokumentacyjną i współpracą ze strukturami wojewódzkimi Związku OSP zajmował się ówczesny prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach Wacław Szudejko.
Inicjatywa stworzenia strażackiej orkiestry dętej spotkała się z bardzo przychylnym stanowiskiem Gminnej Rady Narodowej i Urzędu Gminy w Łomazach. Szerokie poparcie uzyskano od miejscowego społeczeństwa i istniejących na terenie gminy instytucji i zakładów pracy.
Organizowanie orkiestry rozpoczynano od przysłowiowego zera. Na pierwsze zebranie zgłosiło się ponad 20 osób. Dnia 15-go lutego 1989 roku zatrudniony został, przez Naczelnika Gminy Zbigniewa Derlukiewicza, kapelmistrz orkiestry, w osobie Edwarda Borysiuka z Białej Podlaskiej. Rozpoczęto naukę przyszłych trębaczy.

Instrumentów muzycznych nie było żadnych. Ale w wyniku podanych ogłoszeń o organizowaniu orkiestry zaczęły wpływać pieniądze na konto Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach na ich zakup. Pierwszymi ofiarodawcami byli:
1. Członkowie Wspólnoty Gruntowej w Łomazach.
2. Urząd Gminy w Łomazach.
3. Bank Spółdzielczy w Łomazach.
4. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Łomazach.
5. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łomazach.
6. Proboszcz parafii w Łomazach ks. kan. Antoni Bubeła i parafianie łomascy z ofiar zebranych na tacę w kościele w Łomazach.
7. Rady Sołeckie ze Studzianki, Lubenki, Łomaz, Krasówki i Jusaków- Zarzeki.

Zebrane pieniądze pozwoliły już na początku kwietnia 1989 roku kupić kilka instrumentów muzycznych. Niektórzy członkowie orkiestry posiadali ponadto własne instrumenty. To pozwoliło na rozpoczęcie nauki i pierwszych prób. Próby orkiestry odbywały się raz w tygodniu, początkowo w Gminnym Ośrodku Kultury, później w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła publicznie w kościele parafialnym w Łomazach dnia 25 czerwca 1989 roku i od tego liczy się nasza publiczna działalność.

Kapelmistrzami orkiestry byli, wymieniony wcześniej, Edward Borysiuk, a następnie Eugeniusz Kubinowski. Od 1 września 1998 roku orkiestrą dyryguje i prowadzi zajęcia muzyczne Wojciech Lesiuk z Białej Podlaskiej. Natomiast kierownikami orkiestry byli: Stanisław Deneko, Wacław Szudejko, Feliks Kowaleńko, Karol Telaczyński. Obecnie funkcję tę pełni Tadeusz Sawicki. Sekretarzem Orkiestry jest Kamil Szostakiewicz a Skarbnikiem Józef Hołonowicz.

Dziś Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach liczy 30-ciu członków stałych i kilkoro uczniów. W okresie 25 lat funkcjonowania orkiestry zmarło jedenastu członków. Tylko jedna osoba gra od początku zawiązania orkiestry.

W ciągu minionych lat orkiestra wielokrotnie występowała nie tylko na terenie naszej gminy, ale także poza jej granicami: w powiecie, województwie i kraju. Były to uroczystości religijne, świeckie, lub łączone: świeckie i religijne, a także konkursy. Średnio około 30 występów publicznych rocznie. Tylko w roku 2012 braliśmy udział w 30-stu uroczystościach. Oto niektóre z nich :
- 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznice,
- Powiatowa Pielgrzymka Strażaków do Kodnia,
- Jarmark Jagielloński w Łomazach,
- Gala Orkiestr Dętych w Bychawie,
- Ogólnopolskie zawody strażackie w Białej Podlaskiej
- Dożynki powiatowe w Rokitnie
- Dożynki gminne w Łomazach,
- Jubileusz jednostki OSP Manie.

W 2013 roku uczestniczyliśmy między innymi w :
- Jubileuszach OSP w Borsukach, Sitniku, Korczówce,
- Dożynkach gminnych w Łomazach,
- Dożynkach powiatowych w Tucznej,
- Dożynkach diecezjalnych w Sarnakach,
- Zlocie Orkiestr Dętych w Licheniu,
- Uroczystościach Bożego Ciała w Siedlcach,
- Powiatowej Pielgrzymce Strażaków do Leśnej Podlaskiej,
- Ponad to w wielu odpustach, festynach i innych uroczystościach religijnych i świeckich.
W ciągu minionych lat Orkiestra Dęta OSP Łomazy brała także udział w różnych konkursach, często zajmując w nich czołowe miejsca. Były to, między innymi następujące konkursy:

1. W 1993 roku w XI-tym Międzywojewódzkim Turnieju Orkiestr Dętych w Biłgoraju, w kategorii orkiestr liczbowo średnich zajęliśmy trzecie miejsce. Patronat sprawował Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.

2.W 1995 roku w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej, orkiestra nasza zajęła pierwsze miejsce.

3. Także pierwsze miejsce orkiestra z Łomazy zajęła w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Leśnej Podlaskiej dnia 17 maja 2003 roku.
W ostatnich latach Powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych nie organizowano.
Ponadto uczestniczyliśmy w różnych, innych, uroczystościach i konkursach o charakterze ogólnokrajowym, na przykład:

1. W 2000 roku, w 80-tą rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, braliśmy udział w ogólnopolskim koncercie strażackich orkiestr w Wadowicach. Uczestniczyło w nim ok. 3000 muzyków z 68-miu strażackich orkiestr.

2. Dnia 11 czerwca 2000 roku członkowie naszej orkiestry brali udział w ustanowieniu rekordu Guinnesa na rynku w Krakowie wykonując wspólnie Hejnał Mariacki. Hasłem było „ 2000 trąb w 2000 rok”. Organizatorem było Radio ZET.
3. W 2005 roku braliśmy udział w V-tej Krajowej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie.

4. Dnia 18 maja 2006 roku występowaliśmy na krajowej uroczystości religijnej w Wadowicach w 86-tą rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość poświęcona była pamięci Ojca Świętego i w intencji jego rychłej beatyfikacji.

5. W 2007 i 2009 roku orkiestra nasza brała udział w obchodach Dni Mrągowa i Pikniku Country.

6. W 2012 roku występowaliśmy w Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bychawie.

7. W 2013 roku uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zlocie Orkiestr Dętych w Licheniu.
Strażacka Orkiestra Dęta jest organizacją społeczną. Głównym źródłem jej dochodów jest pomoc pieniężna od różnych instytucji, zakładów pracy i osób prywatnych. Największą pomoc otrzymujemy od Samorządu Gminy Łomazy. Ze środków gminnych opłacany jest kapelmistrz orkiestry, mamy bezpłatny lokal, korzystamy z gminnego transportu, otrzymujemy pomoc pieniężną na wymianę zużytych instrumentów muzycznych. Uzupełniające zakupy instrumentów są dla nas konieczne, ponieważ wiele z nich na skutek wieloletniego użytkowania wymaga wymiany lub naprawy. Drugą grupą wydatków są koszty umundurowania strażackiego. Sięgamy też po środki europejskie. W roku 2011 Gmina Łomazy złożyła wniosek do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania na doposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry OSP Łomazy. Wniosek został zaakceptowany, w 2012 roku zakupiono 9 nowych instrumentów za kwotę 37 185, 04zł, gdzie dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 21 162, 21 zł., a wkład własny Gminy wyniósł 16 022.83 zł.

W ciągu 25 lat innymi sponsorami orkiestry, poza wymienionymi wcześniej byli także:
1. Zarządy: Powiatowy i Wojewódzki oraz Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.
2. Ministerstwo Kultury i Sztuki.
3. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
4. Wicestarosta bialski Jan Bajkowski,
5. Wspólnota Gruntowa w Łomazach.
6. Bank Spółdzielczy w Łomazach.
7. Parafianie łomascy.
8. Ksiądz Kanonik Antoni Bubeła.
9. Stacja Paliw w Łomazach.
10. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.
11. Panowie: Zdzisław Serhej, Marian Serhej, Krzysztof Kamiński, Romuald Kulawiec, Zbigniew Gołoś, Stanisław Ziętecki, Wacław Derlukiewicz, Marcin Potocki, Jan Charycki wszyscy z Łomaz. Leszek Kalinowski z Lublina i Stanisław Woźniak z Wisznic.

Wielu naszych sponsorów pomagało orkiestrze kilkakrotnie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Pomoc ta zapisana jest w kronice Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Łomazach i w naszej pamięci.

Opracowali: dh Wacław Szudejko(†2010r.), dh Kamil Szostakiewicz.