Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

wybory gmina lomazyWójt Gminy Łomazy uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 144/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku została rozpoczęta procedura wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy Łomazy I kadencji. Zarządzenie określa kalendarz wyborczy, a także druki obowiązujące w w/w wyborach.

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów MRG będą zamieszczane na stronie internetowej www.lomazy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Rada Gminy Łomazy uchwałą Nr XV/110/16 utworzyła okręgi wyborcze dla wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy:
Okręg Nr. 1 uczniowie gimnazjum zamieszkali na terenie gminy Łomazy – 7 radnych,
Okręg Nr. 2 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie gminy Łomazy- 8 radnych.

Do przeprowadzenia wyborów MRG zostanie powołana Okręgowa Komisja Wyborcza składająca się z 5 osób. Zgłoszenia na członków komisji przyjmuje Wójt Gminy do dnia 3 lutego 2017 roku. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zawiera załącznik do Zarządzenia Nr 145/17 Wójta Gminy Łomazy z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Rejestracji kandydatów na radnych MRG będzie dokonywała Okręgowa Komisja Wyborczaz siedzibą w Zespole Szkół w Łomazach w okresie od 6 do 20 lutego 2017 roku w godzinach ustalonych przez Komisję. Szczegółowe terminy dyżurów Komisji zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP, na stronie internetowej, w siedzibie Komisji i na tablicy ogłoszeń. Do zarejestrowania kandydata niezbędne jest poparcie 25 osób ze swojego okręgu wyborczego. Druki potrzebne do zgłoszenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Zarządzenia 144/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku.


Dodatkowych informacji w sprawie wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Łomazy w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30 osobiście lub pod numerem telefonu 83 341 70 38 lub 83 341 70 03.

Zarządzenie Nr 144/17
Zarządzenie Nr 145/17
Zarządzenie Nr 146/17
Obwieszczenie