Ogłoszenie

krus lomazyKierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej zaprasza rolników z gminy Łomazy na spotkanie, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. w remizie OPS Łomazy o godz. 10.00.

W trakcie spotkania przedstawiciele KRUS omówią:

- Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (z mocy ustawy i ubezpieczenie na wniosek).

- Ubezpieczenie społeczne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług – art.5b.

- Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej art.5a.

- Finansowanie składek z dotacji z budżetu państwa dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (3 lata dziecko zdrowe, 6 lat dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) art.16a do 16f.

- Podleganie ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu na wniosek w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

- Ubezpieczenie dzieci do lat 16 od następstw nieszczęśliwych wypadków w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

- Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

- Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

- Zasady kierowania rolników i ich dzieci na rehabilitację leczniczą w CRR.

Zapraszamy.