Ogłoszenie

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w dniach 20 i 21 marca 2017r. ( poniedziałek i wtorek) w godz. od 8.30 do 9.30 w Remizie Strażackiej w Łomazach przy ul. Małobrzeskiej będą wydawane bezpłatnie jabłka dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł., a dla osoby samotnie gospodarującej 951zł.


Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach lub pod nr tel. 83 3417051