W świecie zieleni

zielen lomazyGminny Konkurs Plastyczny pod patronatem
Wójta Gminy Łomazy - Pana Jerzego Czyżewskiego
Dyrektora Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Anny Filipiuk
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Pana Ryszarda Bieleckiego

Cele konkursu

 • Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych artystów.
 • Inspirowanie uczniów do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu.
 • Dostrzeganie i dokumentowanie piękna przyrody

Regulamin

 • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Łomazy.
 • TECHNIKA prac – dowolna, FORMAT od A4 do A2.
 • Każdy uczestnik wykonuje od 1 do 3 prac przedstawiając świat zieleni.
 • Przesłanie lub dostarczenie prac plastycznych w nieprzekraczalnym terminie, do 15 kwietnia 2017r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres szkoły (Dorota Kulicka).
 • Wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki.

Ocena i nagrody
Bezstronne jury powołane przez organizatora oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność kompozycji, estetykę wykonania oraz zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.

Organizatorzy przewidują nagrody, ufundowane przez Pana Wójta Gminy Łomazy za zajęcie I, II i III miejsca w kategoriach klas I, II i III.

Termin i miejsce organizacji konkursu

 • O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: szkolalomazy.pl

Informacje dodatkowe

 • Przetwarzanie danych osobowych tylko na potrzeby konkursu.
 • Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 • Po wystawie pokonkursowej możliwość odebrania prac.

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Kulicka tel. 783-500-456

Adres organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
Ul. Szkolna 18A
21 – 532 Łomazy
Tel. 83/3417-012