Dzień Strażaka 2017

dzien strazaka koszoly2W dniu 30 kwietnia 2017 roku na placu przy remizie OSP w Koszołach odbyły się III gminne obchody „Dnia Strażaka”. W tym roku organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Koszołach przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach.

 

Zapoczątkowane zostały Mszą Świętą celebrowaną przez księdza Jacka Owsiankę proboszcza parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Po Mszy Św. nastąpiło przywitanie przez Wójta Gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego przybyłych na uroczystość: Księdza Jacka Owsiankę, Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. Marka Chwalczuka, Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej Panią Bożenę Krzyżanowską, Radnego Rady Powiatu Bialskiego Pana Mateusza Majewskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach, Druha Krzysztofa Łojewskiego i Druha Tadeusza Stankiewicza, Przewodniczącą Rady Gminy Łomazy Panią Małgorzatę Derlukiewicz, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach Pana Ryszarda Bieleckiego, Komendanta Gminnego OSP w Łomazach Druha Romana Stanilewicza, Strażacką Orkiestrę Dętą z Łomaz, Poczty sztandarowe z jednostek OSP Dubów, Huszcza i Łomazy oraz Strażaków i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość,

sponsorów uroczystości:
Pana Tadeusza Bańkowskiego – Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Łomazach,
Pana Krzysztofa Łojewskiego – Prezesa Banku Spółdzielczego w Łomazach.

 

Po oficjalnym przywitaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych n/w. druhom:

 

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA - odznaczeni zostali druhowie:

 • Krzysztof Fuks - OSP Studzianka
 • Krzysztof Niedźwiedź - OSP Studzianka

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA - odznaczony został druh:

 •  Tadeusz Stankiewicz - OSP Dubów

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA - odznaczeni zostali druhowie:

 •  Damian Charewicz - OSP Dubów,
 •  Robert Kowaleńko - OSP Studzianka,
 •  Paweł Łochina - Orkiestra Dęta.

ODZNAKĄ „STRAŻAK WZOROWY” - odznaczeni zostali druhowie:

 • Maciej Chotkowski - OSP Krasówka - Burwin
 • Andrzej Kowaleńko - OSP Studzianka
 • Mateusz Lesiuk - Orkiestra Dęta
 • Patryk Nazarewicz - OSP Koszoły
 • Agnieszka Piotrowska - Orkiestra Dęta
 • Piotr Sawicki - Orkiestra Dęta
 • Agnieszka Sinkiewicz - Orkiestra Dęta
 • Adrian Raczyński - OSP Krasówka - Burwin
 • Zenon Tur - OSP Krasówka – Burwin

 

ODZNAKĄ „ZA WYSŁUGĘ” - odznaczeni zostali druhowie:

 

60 LAT

 •  Eugeniusz Mojsa – Orkiestra Dęta

 

40 LAT

 •  Mieczysław Józefaciuk - OSP Studzianka,
 •  Wiesław Nazarewicz - OSP Koszoły,
 •  Edward Serhej - Orkiestra Dęta.

 

30 LAT

 •  Mieczysław Łukaszuk - OSP Studzianka,
 •  Tadeusz Piętka - OSP Korczówka
 •  Mirosław Pilipiuk - OSP Koszoły


15 LAT

 •  Tomasz Hołownia - OSP Huszcza,
 •  Mariusz Korszun - OSP Huszcza,
 •  Marek Laskowski - OSP Huszcza,
 •  Edward Szostakiewicz - Orkiestra Dęta.

 

10 LAT

 •  Grzegorz Charycki - Orkiestra Dęta,
 •  Wojciech Golba - Orkiestra Dęta,
 •  Paweł Jarocki - Orkiestra Dęta,
 •  Marcin Moszkowski - OSP Huszcza,
 •  Adam Olędzki - OSP Huszcza,
 •  Adam Rudzki - OSP Huszcza,
 •  Agnieszka Sinkiewicz - Orkiestra Dęta,
 •  Małgorzata Śnitko - Orkiestra Dęta.

 

5 LAT

 •  Halina Bondaruk - OSP Huszcza,
 •  Dorota Laskowska - OSP Huszcza,
 •  Robert Malewicz - OSP Huszcza,
 •  Adam Piotrowski - Orkiestra Dęta,
 •  Agnieszka Piotrowska - Orkiestra Dęta,
 •  Paweł Piotrowski - Orkiestra Dęta,
 •  Tadeusz Sawicki - Orkiestra Dęta.

Po ceremonii odznaczeń nastąpił występ grupy wokalnej „LUTEŃKA” z Koszoł oraz Strażackiej Orkiestry Dętej z Łomaz. W trakcie trwania uroczystości można było delektować się strażacką grochówką oraz kiełbaskami.

Galeria