Porozumienie o współpracy UMCS z Gminą Łomazy

umcs1W czwartek 27 kwietnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy Łomazy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego, Radnych, Sołtysów z Łomaz, pracowników Urzędu Gminy zajmujących się gospodarką przestrzenną, komunalną oraz planowaniem z członkami Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” pod opieką dr Dagmary Kociuby. Swoją obecnością zaszczycił również Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. UMCS.

Była to kolejna wizyta członków SKNP „SmartCity” w Gminie Łomazy. W ubiegłym roku w czerwcu studenci wykonali inwentaryzację przyrodniczo-urbanistyczną oraz opracowali projekt zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów publicznych: Parku w Centrum Łomaz, Stadionu, Glinek oraz terenów dawnej Cegielni i stawów.umcs2

Podczas spotkania „przyszli projektanci” zaprezentowali koncepcję zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych. Wszystkie pomysły studentów zostały entuzjastycznie przyjęte przez reprezentantów Gminy. Efektywne współdziałanie stron zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w imieniu którego działa dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej a Gminą Łomazy reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego.

umcs lomazy