Przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej w Lubence

Konie 225 kwietnia 2017 r. na placu przy remizie OSP w Lubence w gminie Łomazy odbył się przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej.

Przegląd został zorganizowany przez Lubelski Związek Hodowców Koni i Wójta Gminy Łomazy. W przeglądzie wzięli udział hodowcy z terenu powiatu bialskiego oraz z powiatu radzyńskiego, którzy zaprezentowali 27 koni.

Konie 3Wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem hodowców oraz przybyłych gości przez Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego oraz Dyrektora Lubelskiego Związku Hodowców Koni Jacka Kozika. Podczas przeglądu Komisja oceniająca, składająca się z przedstawicieli LZHK (Dyrektor Biura Jacek Kozik, Z-ca Dyrektora Andrzej Kosior oraz Specjalista ds. hodowli koni Tomasz Dobek), dokonała oceny zgłoszonych źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej. Ocenie, zgodnie z programem hodowlanym, podlegał wygląd ogólny konia, ruch konia w ręku w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”. W pokazie oceniane były również możliwości konia, jego predyspozycje, ogólne wrażenie, przygotowanie i prezentacja. Komisja oceniała każdego konia indywidualnie zgodnie z systemem punktacji.Konie 7

Na zakończenie przeglądu z rąk Wójta Jerzego Czyżewskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Derlukiewicz hodowcy otrzymali dyplomy oraz kantary dla koni. Przegląd odbył się przy dużym zaangażowaniu pana Janusza Charkiewicza, któremu należą się podziękowania za włożoną pracę przy przygotowaniach. Przegląd zakończyło wspólne spotkanie hodowców, podczas którego hodowcy podzielili się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami i oceną obecnej sytuacji w hodowli koni zimnokrwistych.