Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Łomazy, parter, pokój nr 3 w terminie od 1 września do 15 września 2017r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Wniosek