Nowy skarbnik w gminie Łomazy

lomazy28 września br. na XXV sesji Rady Gminy Łomazy odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Jadwigi Doluk Skarbik Gminy, która przez ponad 14 lat pełniła funkcję skarbnika w gminie Łomazy. Odwołanie z funkcji Skarbnika Radni podjęli decyzję na pisemny wniosek Pani Skarbnik w związku z przejściem na emeryturę.

Rada Gminy, Wójt Gminy Jerzy Czyżewski, Sołtysi podziękowali byłej skarbnik gminy za współpracę, życząc dobrego zdrowia, pogody ducha, realizacji planów i zamierzeń w życiu prywatnym.


Jadwiga Doluk w Urzędzie Gminy w Łomazach pracowała ponad 21 lat. Przez pierwsze lata w urzędzie obejmowała stanowisko inspektora do spraw księgowości oświatowej. Od 1 maja 2003 r. została powołana na stanowisko skarbnika. Funkcję tę pełniła do 29 września 2017 roku.

skarbnikRadni na posiedzeniu sesji podjęli decyzję o powołaniu nowego skarbnika. Na wniosek Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego uchwałę w tej sprawie, jednogłośnie przyjęli Radni Rady Gminy.


Od 1 października 2017 r. funkcję Skarbnika Gminy objęła Renata Józefaciuk., która spełniła wymagania niezbędne, określone w art. 45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, oraz wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Łomazy.


Pani Renata Józefaciuk w 1999 roku ukończyła studia wyższe I stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie – Wydział Ekonomiczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i księgowości w jednostkach budżetowych. Od 2001 do 2016 roku była zatrudniona w gminnej jednostce organizacyjnej, w tym przez dwanaście lat na stanowisku głównego księgowego. Koordynowała sprawy finansowo-księgowe oraz zarządzała podległym personelem. Od 2 stycznia 2017 roku zatrudniona była, w związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, na stanowisku inspektora w Referacie Finansowo – Podatkowym w Urzędzie Gminy Terespol. Zdobytą wiedzę w czasie zatrudnienia doskonaliła w szkoleniach w zakresie finansów publicznych.