KURSY JĘZYKOWE W GMINIE ŁOMAZY

kursyZ inicjatywy Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach nauki języków obcych na rożnych poziomach.

24 stycznia br. 24 mieszkańców Gminy Łomazy rozpoczęło szkolenia w ramach Projektu „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowanego przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. - Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.


12 osób uczestniczyło w zajęciach nauki języka niemieckiego na poziomie A2 (120 godz.) które odbywały się w Zespole Szkół w Łomazach oraz 12 osób w zajęciach nauki języka angielskiego na poziomie A1 i A2 (240 godz.). Które odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach. Jednocześnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach 12 osób uczestniczyło w kursie nauki języka angielskiego ( poziom A2) w ramach Projektu „ Akademia kompetencji ICT i językowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL.


Na zakończenie wszystkich kursów odbyły się egzaminy dające możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego. Głównym koordynatorem działań organizacyjnych związanych ze szkoleniami była pani Agnieszka Horaczyńska – pracownik Urzędu Gminy w Łomazach.