Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego

luw lomazyRozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Rozporządzenie