Harmonogram odczytów wodomierzy

lomazyGmina Łomazy informuje o planowanych terminach odczytów wodomierzy w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łomazy, dla których świadczone są usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W przypadku braku możliwości odczytania przez Inkasenta-konserwatora wodomierzy, zostanie pozostawiona informacja o konieczności telefonicznego lub osobistego skontaktowania się z pracownikiem Gminy Łomazy w celu odczytu faktycznego wskazania wodomierzy lub ustalenia terminu ich odczytu.

Harmonogram