Zawiadomienie

lomazyW dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w budynku poszkolnym w Burwinie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Krasówka w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.


W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie zbierze się wymagana 1/5 liczba mieszkańców posiadających prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej wyznacza się ponowny termin zebrania w dniu 23.01.2018 r. o godz. 18.30.