Ogłoszenie

lomazyW sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wójt Gminy Łomazy na podst. art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w 2018 roku.

 

I. Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego
otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

 

II. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

III. W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 2 do zarządzenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Łomazach, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 10:00. Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.


Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018.

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kowalewski, 83 341 70 69, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie
Formularz