Kolejne stypendia dla studentów I roku z gminy Łomazy

stypendiaProgram „Stypendia Pomostowe dla studentów I roku” skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, którzy podejmują naukę na dziennych studiach wyższych uczelni.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej, albo są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, czy też mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. Uczestnicząc w Programie, organizacja pozarządowa stwarza swoim podopiecznym szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej. Najlepsi stypendyści Programu mogą ubiegać się o stypendium na II rok i dalsze lata studiów (również na studia doktoranckie), a także aplikować o stypendia na studia zagraniczne, stypendia językowe oraz staże w Polsce i za granicą.

Z inicjatywy Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego w Programie Stypendia Pomostowe po raz trzeci uczestniczy Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” z siedzibą w Koszołach, rekomendując kandydatów do stypendiów na I rok studiów, którzy oprócz wskazanych kryteriów pracowali na rzecz społeczności lokalnej.
Stypendium w wysokości 5.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych) otrzymało do tej pory łącznie 15 studentów: w roku akademickim 2015/2016 - 4 , 2016/2017 – 6, a 2017/2018 - 5.

Głównym sponsorem wkładu własnego do stypendiów w roku akademickim 2017/2018 (po 450 zł dla studenta) był Jerzy Czyżewski. W poprzednich edycjach sponsorem był również Marian Serhej – przedsiębiorca oraz Przemysław Litwiniuk – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Część środków została sfinansowana dzięki darowiznom od osób niezwiązanych z Organizacją i stypendystami.
28 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach podczas posiedzenia XXVII sesji Rady Gminy Łomazy, Magdalena Adamska Członek Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „TŁOKA” w Koszołach wspólnie z Wójtem Gminy Łomazy wręczyli uroczyście Stypendystom certyfikaty XVI edycji Programu Stypendia Pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.Stypendia pomostowe w roku 2017/2018 otrzymali:
1. Sara Lewkowicz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
2. Weronika Bańkowska – studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
3. Karolina Juszczak – studentka Politechniki w Łodzi
4. Piotr Wiński – student Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego
5. Kamil Kowieski – student Politechniki w Warszawie


Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej ANR), Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
W ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych Fundacja przyznała 650 studentom stypendia na I rok studiów. Na realizację szesnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli 103 miliony zł.
Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi.