ZAWIADOMIENIE

pzw logoZarząd Koła Wędkarskiego PZW w Łomazach
zawiadamia, że w dniu

04 luty 2018 r. (niedziela) o godzinie 12.30
(drugi termin godz. 13.00)
w GOK- ul Szkolna 18a

odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła.

Proponowany przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdania z działalności koła; Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
6. Dyskusja.

7. Zamknięcie zebrania sprawozdawczo - wyborczego